ارتباط با ما

تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، صندوق پستی: 13185-1684

سازمان نقشه‌برداری کشور 

اداره‌کل ژئودزی و نقشه‌برداری زمینی 

تلفن: 66071098-021

دورنگار:66071168-021

پست الکترونیک: rsaadat@ut.ac.ir

لطفا پیام خود را بنویسید


لطفا؛ ایده های خود برای بهتر شدن برنامه ، مشکلات و مسائل مرتبط و یا باگ های برنامه را بنویسید.